Politiezone Bredene/De Haan >> BELEIDSORGANEN >> Bijzondere rekenplichtige

BIJZONDERE REKENPLICHTIGE

De ontvangsten en uitgaven van de politiezone worden gedaan door een bijzondere rekenplichtige.

In een meergemeentezone wordt de bijzondere rekenplichtige op voorstel van het politiecollege aangewezen door de politieraad onder de gemeenteontvangers en de ontvangers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone. Voor de politiezone Bredene/De Haan is de gemeenteontvanger van Bredene aangewezen.

De bijzondere rekenplichtige heeft tot taak om, alleen en onder zijn verantwoordelijkheid, de ontvangsten van de politiezone te innen en tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven te doen.

Bijzondere rekenplichtige:

Bart Dewulf, bijzondere rekenplichtige
Leopoldlaan 24
8420 De Haan
Tel: 059 24 21 18