Politiezone Bredene/De Haan >> MISSIE/VISIE/WAARDEN

Missie:

De lokale politie van de PZ Bredene/De Haan,

Visie:

In een open, transparante organisatie met professionele medewerkers streven wij naar een excellente politiezorg, met nadruk op:

én met zin voor ecologische principes.

Waarden: