Politiezone Bredene/De Haan >> BELEIDSORGANEN >> Zonale veiligheidsraad

ZONALE VEILIGHEIDSRAAD

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters van Bredene en De Haan, de procureur des Konings bij het parket te Brugge, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende :