Politiezone Bredene/De Haan

NAVIGATIE

Dit web is opgebouwd uit drie lagen, waaruit u kunt kiezen via de knoppenbalk bovenaan rechts. De laag waarbinnen je nu 'surft' herken je meteen aan het menu links.

ZORG is wat wij te bieden hebben. Hier vindt de 'zorgzoeker'onze dienstverlening, de openingstijden, de onthaalpunten, wijkindeling en contactpersonen...

BELEID wil aan de bezoeker een inzicht geven in het lokaal politiebeleid en in de structuur en de werking van onze beleidsorganen.

ZONE beschrijft ons werkterrein, onze organisatiestructuur.