Politiezone Bredene/De Haan >> GEZAG EN LEIDING

GEZAG EN LEIDING

Voor het uitvoeren van haar opdrachten van bestuurlijke politie, staat de lokale politie onder het gezag en verantwoordelijkheid van de burgemeester die haar - met betrekking tot de uitvoering van deze opdrachten op het grondgebied van haar/zijn gemeente - de bevelen, onderrichten en richtlijnen geeft die noodzakelijk zijn.

Burgemeester gemeente Bredene:

Steve Vandenberghe
Centrumplein 1,
8450 Bredene
Tel: 059 33 91 91

Burgemeester gemeente De Haan:

Peter Breemersch
Leopoldlaan 24,
8420 De Haan
Tel: 059 24 21 24

Voor het uitvoeren van haar opdrachten van gerechtelijke politie, staat de lokale politie onder het gezag en leiding van de parketten.

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een korpschef. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps. Hiertoe kan de burgemeester of het politiecollege hem sommige van zijn bevoegdheden delegeren.
In de uitoefening van deze functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering door het politiekorps van de lokale opdrachten, van de richtlijnen met betrekking tot de opdrachten met een federaal karakter.

Korpschef:

Erik Van Parys, hoofdcommissaris
Centrumplein 2
8450 Bredene
Tel: 059 56 45 11