Politiezone Bredene/De Haan >> KLACHTEN OVER UW CONTACTEN MET DE POLITIE

KLACHTEN OVER UW CONTACTEN MET DE POLITIE

U hebt het recht een klacht in te dienen en daarbij op een eerbiedige en correcte manier te worden behandeld.    U hebt het recht om alle nuttige informatie te verkrijgen nopens de procedure.   U hebt recht op bescherming en respect voor uw privé-leven.

Bij eventuele problemen kunt u zich richten tot :

De officier met wacht is bereikbaar via ons onthaal en in deze uw eerste aanspreekpunt.  De andere instanties bereikt u bij voorkeur schriftelijk of via e-mail.

*Belangrijk:
Het Comité P oefent zijn opdracht uit via verschillende kanalen, onder meer door klachten van burgers te onderzoeken. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het Comité P geen ombudsfunctie vervult en niet is opgericht om individuele problemen van klagers op te lossen.
Lees daarom eerst hun folder, hier te downloaden.

Adressen:
De korpschef en de voorzitter van de politieraad, op de zetel van de politiezone.

De procureur des Konings :
Kazernevest 3 te 8000 Brugge, tel: 050/47.30.00

De algemene inspectie van de federale en de lokale politie:
Triomflaan 174 te 1160 Brussel, tel: 02/676.46.11 – fax: 02/676.46.12
Website: www.aigpol.be

Vast comité van toezicht op de politiediensten (Comité P)
Wetstraat 52 te 1040 Brussel, tel: 02/286.28.11 – fax: 02/286.28.99
Website: www.comitep.be

 

Opmerking:
Een verkeersinbreuk tegenspreken kan alleen schriftelijk. Daartoe verzoeken wij u het formulier in te vullen dat bij het proces-verbaal is gevoegd en dat volledig ingevuld terug te sturen aan de politiedienst die de vaststellingen heeft gedaan. Zo kan het formulier worden gevoegd bij het dossier dat aan het parket zal worden overgemaakt. Eventueel kunt u bij dat formulier een begeleidend schrijven voegen waarin u de situatie nader toelicht.