Politiezone Bredene/De Haan >> WERKINGSGEBIED

WERKINGSGEBIED

De Politiezone 5450 Bredene/De Haan is één van de negen politiezones van het Gerechtelijk Arrondissement Brugge, gelegen in West-Vlaanderen.

Zoals de naam doet vermoeden omvat de politiezone de gemeenten Bredene en De Haan.

Zowel Bredene als De Haan zijn kustgemeenten. De gezamenlijke kustlijn bedraagt 15 km, aan de westzijde begrensd door Oostende en aan de oostzijde door Blankenberge.

Bredene kent met een bevolkingscijfer van 17.585 inwoners op een oppervlakte van 13.07 km², een relatief hoge bevolkingsdichtheid. De wijk Bredene-Duinen met Maria-Duyne en de wijk Groenendijk situeren zich nabij de duinengordel en het strand.  Bredene-Dorp en de Vicognewijk kennen een centrale ligging.  Bredene-Sas met de Nukkerwijk heeft haar grootste grens met de stad Oostende.

De Haan telt 12.656 inwoners en heeft een oppervlakte van 42,17 km². De Haan centrum met de wijk Vosseslag en de deelgemeente Wenduine met Harendijke situeren zich aan zee en worden omringd door duinengordel, bossen en polders.  De deelgemeenten Klemskerke en Vlissegem-dorp zijn beiden kleine landelijke leefgemeenschappen in een wijd polderlandschap.

De politiezone Bredene/De Haan telt drie onderscheiden, volwaardige toeristische centra nl. Bredene-Duinen, De Haan-centrum en Wenduine, met in de ruimere perimeter talrijke vakantiecentra en vakantieparken.
De politiezone heeft aan de grens met Oostende wijken met een verstedelijkt karakter. Naar het hinterland situeren zich bijna uitsluitend agrarische gebieden.

De geografische situering van de politiezone Bredene/De Haan langsheen de kust vormt het typerend kenmerk van de zone met een specifieke invloed op de werklast, het takenpakket en de daarmee gepaard gaande korpsorganisatie. Naast de vaste piekperiodes zoals de paasvakantie en het zomerseizoen met een sowieso hoge werkdruk, is ook het winter- en weekendtoerisme de afgelopen decennia enorme gegroeid.