Politiezone Bredene/De Haan >> INTERVENTIE

INTERVENTIE

Aan de permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid wordt vooral gestalte gegeven door de dienst interventie.

Een oproep tot tussenkomst op het terrein kan gericht worden naar volgend telefoonnummer

101

Voor een aantal zaken hebt u misschien niet meteen nood aan een onmiddellijke vaststelling ter plaatse en kan een aangifte op het kantoor een adequatere dienstverlening mogelijk maken. In functie van uw noden zullen wij u steeds de meest geschikte oplossing bieden.

Onze patrouilles op het terrein staan dag en nacht - 24 op 24 uur - voor u klaar. De interventieinspecteurs worden hierbij ondersteund door hun wachtofficier. Gespecialiseerde medewerkers voor slachtofferbejegening en een rechercheteam zijn permanent oproepbaar.

Aanvullend kunnen ook interventietaken worden doorverwezen naar de wijkdienst (gepersonaliseerd, en met betere kennis van de plaats en de situatie).

Contact:

 

Patrick Ossieur, commissaris en Patrick Broucke, commissaris
Adviseurs-coördinatoren interventie & onthaal