Politiezone Bredene/De Haan >> SLACHTOFFERBEJEGENING

SLACHTOFFERBEJEGENING

De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer.
Aan deze functionaliteit wordt invulling gegeven door elk lid van het politiekorps.

Sommige deelaspecten van de slachtofferbejegening vragen echter een bijzondere kennis en vaardigheid. De uitvoering hiervan wordt toevertrouwd aan onze gespecialiseerde medewerkers :

Contact: Politiekantoor De Haan
Leopoldlaan 24
8420 De Haan
Tel : 059 33 33 16
Tijdstippen: ma-vr

van 08.00 tot 12.30 uur
van 13.00 tot 16.30 uur

 
  • Christel Meyers, hoofdinspecteur
    consulent-coördinator slachtofferbejegening / jeugd & gezin
  • Amaurie Giegas, inspecteur
    gespecialiseerd medewerker
  • Benny Ballegeer, inspecteur
    gespecialiseerd medewerker
  • De permanente oproepbaarheid van een gespecialiseerde medewerker wordt verzekerd in samenwerking met collega's van de politiezones Kouter, Middelkerke en Oostende.