Politiezone Bredene/De Haan >> ONTHAAL >> Vakantietoezicht

VAKANTIETOEZICHT

Elke inwoner van de gemeenten Bredene en De Haan kan maximum 30 dagen per jaar (gespreid of aaneengesloten) vakantie-/afwezigheidstoezicht aanvragen voor zijn of haar woning.
!Let wel: Een appartement/flat binnen een afgesloten gebouw kunnen wij niet controleren.

U begrijpt ongetwijfeld dat uw aanvraag geen garantie biedt dat het risico op inbraak onbestaande is. De controles worden uitgevoerd op basis van een aantal factoren en afhankelijk van de andere opdrachten.

Wij vragen u om dit afwezigheidstoezicht tijdig aan te vragen (liefst 10 dagen vooraf) en ons de tijd te geven de controles te organiseren.  Om praktische redenen kan het toezicht ten vroegste gestart worden vanaf de eerstvolgende woensdag na ontvangst van uw aanvraag.


Deze aanvraag kan op twee manieren gebeuren:


Elektronische aanvraag:

Via www.police-on-web.be is de enige juiste manier om langs elektronische weg een veilige en ontvankelijke aanvraag (geïdentificeerde aanvrager!) te doen.
Noot: Aanvragen die via e-mail aan ons overgemaakt worden, worden niet in aanmerking genomen als een ontvankelijke aanvraag of aangifte. Voor gegevens die u via e-mail aan ons overmaakt, kunnen wij de veiligheid niet waarborgen.


Aanvraag aan ons onthaal:

Een aanvraagformulier kan hier gedownload worden (klikken).   Gelieve het ingevuld formulier tijdig te bezorgen bij het onthaal van één van onze politiekantoren (Bredene, De Haan en Wenduine) of het ingevuld te faxen naar 059 56 45 15.

Inwoners van De Haan kunnen eveneens een aanvraagformulier bekomen en terugbezorgen bij de gemeentelijke Preventiedienst – Stationsstraat 27 te 8420 De Haan – tel: 059 23 91 32