Politiezone Bredene/De Haan >> VERKEER

VERKEER

De verkeershandhaving en controles op straat behoren tot de taken van zowel de interventie als de wijkdienst.

Ons korps beschikt niet over een specifieke verkeersdienst maar over een cel verkeer. Deze cel heeft een hoofdzakelijk ondersteunende functie.

Kleinschalige gebeurtenissen die hoofdzakelijk verkeersgebonden zijn, zoals plechtigheden en sportwedstrijden worden door deze cel - vaak in samenwerking met de cel logistiek - voorbereid en gecoördineerd.

Verkeersvoorlichting en -informatie behoort bij de gemeentebesturen, dit in samenwerking met de cel verkeer.

Contact:

 

Serge Defer,
inspecteur

Mellissa Portier

coöordinator verkeer wnd.

medewerker verkeer