Politiezone Bredene/De Haan >> VERKEER

OPGEFOKTE BROMFIETSEN  


Themabespreking

Wat is een opgedreven bromfiets?

De Belgische wetgeving stelt dat bromfietsen klasse A maximaal 25 km / uur mogen rijden en bromfietsen klasse B maximaal 45 km / uur.

Kan de bromfiets sneller rijden dan deze toegestane snelheid dan spreken we van een opgedreven of opgefokte bromfiets.

Voor heel wat personen die zich met een bromfiets verplaatsen, voornamelijk jongeren, kan het niet snel genoeg gaan waardoor regelmatig wordt overgegaan tot het opdrijven van de maximum snelheid van de bromfietsen door middel van mechanische ingrepen.

Wanneer men rondrijdt met een opgedreven bromfiets begaat men verschillende overtredingen met verstrekkende gevolgen :

Dit gedrag tast zowel de verkeersveiligheid als de verkeersleefbaarheid aan door onaangepaste snelheid, roekeloos en agressief rijgedrag en de bovenmatige lawaaihinder.

De gevolgen van een ongeval met een opgefokte bromfiets :
Bromfietsers die betrokken geraken in een verkeersongeval worden nagenoeg altijd gewond en vaak zeer ernstig.
Bovendien kan het zijdelingse gevolg van de opdrijving, namelijk het niet langer gedekt zijn door de verzekering, de impact van de ongevallen niet alleen voor de overtreder zelf maar ook voor de slachtoffers en de burgerlijk aansprakelijken aanzienlijk verzwaren :
wanneer een bromfiets die in een ongeval betrokken is, opgefokt is, riskeert de bestuurder financieel op te draaien voor de kosten die er uit voort vloeien. de verzekering kan de kosten die aan de tegenpartij moeten uitbetaald worden, verhalen op de bestuurder van de opgedreven bromfiets. dat betekent dat de bestuurder (of de ouders) de kosten moeten terugbetalen aan de verzekering. zeker als er gewonden zijn kunnen deze hoog oplopen

Uit de nationale statistieken blijkt een grote betrokkenheid van jonge bromfietsers bij de verkeersongevallen met lichamelijk letsel.
In de politiezone Bredene / De Haan raakten de voorbije vijf jaar 92 bromfietsers (waarvan 16 in 2009) betrokken in verkeersongevallen met lichamelijk letsel.

 

Provinciaal project “Brom je FOUT OF TE RAP - DURE GRAP!”

Het provinciaal project opgefokte bromfietsen “brom je fout of te rap - dure grap!” waaraan actief meegewerkt door de politiezone Bredene / De haan beoogt de aanpak van de verkeersonveiligheid door het opfokken van bromfietsen.

Ondermeer om te komen tot een eenvormige aanpak van het probleem van de opgefokte bromfietsen werd op provinciaal niveau de noodzaak aangevoeld om de handhaving met betrekking tot de opgefokte bromfietsen projectmatig aan te pakken met als doelstellingen :
-           een daling van het aantal ongevallen waarbij bromfietsers betrokken zijn
-           een daling van het aantal opgefokte bromfietsen
-           minder overlast door het stimuleren van aangepast rijgedrag

Door een provinciaal projectteam werd een actieplan met bijbehorend draaiboek opgesteld met activiteiten op het vlak van toezicht, communicatie, sensibilisatie, preventie en educatie.

 

Toezicht door de politie

Het project wordt in de politiezone Bredene / De Haan ondersteund op het vlak van toezicht, de volgende controle-activiteiten :
-    Gerichte controles
Periodieke verkeersacties specifiek gericht zijn op opgefokte bromfietsen.
Deze controles gebeuren a-selectief waarbij elke bromfiets die het dispositief binnen rijdt aan de controle onderworpen wordt.
-    Controles tijdens de reguliere werking.
Deze controles gebeuren selectief : wanneer er aanwijzingen of vermoedens zijn dat een bromfiets opgefokt is dan wordt deze aan een controle onderworpen.
-    Controles naar aanleiding van verkeersongevallen.
Wanneer bromfietsen betrokken raken in een verkeersongeval waar de politie ter plaatse geroepen wordt, dan wordt die bromfiets aan een controle onderworpen wanneer er aanwijzingen of vermoedens zijn dat een bromfiets opgefokt is.

Naast het opstellen van een proces-verbaal worden de opfokonderdelen verwijderd ten behoeve van het onderzoek of voor vrijwillige afstand met het oog op vernietiging.
Op die wijze kan de bromfiets enkel na correcte afstelling door een handelaar en na een nieuwe snelheidsmeting en controle terug in het verkeer worden gebracht.

 

Resultaten van de gerichte bromfietscontroles

totaal aantal:

2009

gecontroleerde bromfietsen

72

bromfietsen in orde

67

In beslag genomen bromfietsen

5

 

Link

Alle weetjes en faq omtrent de reglementering en de controle op opgedreven bromfietsen vindt u via volgende link
http://www.wegcode.be/wet.php?wet=89

 

Uw bromfiets preventief laten controleren

Preventieve actie : mogelijkheid om je bromfiets te laten controleren op het politiecommissariaat!

De inwoners Bredene en De Haan hebben de kans om hun bromfiets te laten controleren in één van onze politiecommissariaten.

Zo kunnen ze vaststellen als hun bromfiets correct is afgesteld!

Bromfietsen die niet oké wordt bevonden kunnen in orde worden gesteld. Er wordt geen proces-verbaal opgesteld voor de verplaatsing naar het commissariaat, uiteraard mag daarna voor de terugweg niet meer foutief afgestelde bromfiets gereden worden.

Om een afspraak te maken kunt U contact opnemen met via het algemeen nummer van de politiezone : 059/33 33 16 en vragen naar hoofdinspecteur Patrick Broucke.