Politiezone Bredene/De Haan >> VERKEER

SNELHEID

 

Problematiek

Hoe sneller men rijdt, hoe groter de stopafstand wat het risico op een verkeersongeval verhoogt. Hoe sneller men rijdt, hoe groter ook de botsingssnelheid, wat een invloed heeft op de ernst van de verkeersongevallen. Het aanpakken van het snelheidsprobleem is één van de prioriteiten van de Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid. Het verhogen van de objectieve en de subjectieve pakkans is daarbij essentieel. Ook in het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017 van de politiezone Bredene/De Haan scoorde ‘snelheid’ als belangrijkste fenomeen binnen het domein verkeer. Uit een zonale peiling naar subjectieve onveiligheid is immers gebleken dat 44% van de respondenten vindt dat ‘overdreven snelheid in het verkeer’ veel voorkomt in hun buurt. Met het zonaal actieplan verkeer 2014-2017 wordt opnieuw beoogd om op projectmatige wijze de preventieve en repressieve snelheidscontroles te intensifiëren teneinde de federale doelstellingen te ondersteunen en een daling van het aantal snelheidsovertredingen na te streven. Het uiteindelijke doel van het actieplan is om het verkeersgedrag, de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid positief te beïnvloeden en een algemene mentaliteitswijziging ten aanzien van overdreven snelheid te ondersteunen door te informeren, te sensibiliseren en de objectieve en de subjectieve pakkans te verhogen.


Link (brochure BIVV)

De brochure die U via de website van het BIVV kunt downloaden legt op een bevattelijke manier de risico's van snel rijden uit.

http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Informatie/catalogDetail.shtml?detail=666970259&language=nl