Politiezone Bredene/De Haan >> WIJK >> Wijkwerking

WIJKWERKING

De wijkwerking streeft er naar om opsporend, voorkomend en oplossend te werken naar potentiële leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Aan de functie wijkwerking wordt vooral invulling gegeven door onze wijkdienst. Ook vanuit de dienst interventie is er een gerichtheid en aandachtsvestiging naar de (geo-)wijken toe.

De wijkwerking bestrijkt het ganse grondgebied van de zone en is georganiseerd op basis van een geografische indeling, waarbij rekening gehouden wordt met de lokale bijzonderheden en de bevolkingsdichtheid.

De wijkinspecteur manifesteert zich in de buurt door zijn (idealiter) dagelijkse aanwezigheid, te voet of per fiets. Op deze manier is hij/zij een aanspreekpunt voor de lokale bevolking waardoor de wijkinspecteur informatie ontvangt en een grondige kennis kan ontwikkelen van het veiligheidsbeeld en de maatschappelijke sfeer die heerst in de wijk.

Contact:

 

Rik Knockaert, hoofdinspecteur

Peter Verleye, commissaris

Peter Lema, hoofdinspecteur

coördinator BreDha West wnd.

coördinator BreDha Centrum

coördinator BreDha Oost